جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

نوبت دهی

۴ آذر ۱۳۹۴

روز های مراجعه به مطب:

 یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر و سه شنبه ها صبح

 

روزهای مراجعه به کلینیک بیمارستان طوس:

روزهای دوشنبه عصر از ساعت۴ تا ۷ و چهارشنبه ها صبح ۱۰ تا ۱۲